Foto N/A

Kalit tabletovaná soľ

Bližšie info:

Lisované tablety soli sa vyznačujú vysokou čistotou a tvrdosťou, ktorá zaručuje ich postupné rozpúšťanie. Používa sa na znižovanie tvrdosti vody, pri regenerácii kationových filtrov v automatických vodárňach. V umývačkách riadu zabraňuje vzniku škvŕn a takisto znižuje riziko vzniku vodného kameňa na tepelnom telese automatických práčok.

tabletovaná soľ